Μικροβιολογία

Overview

Η ανίχνευση παθογόνων σε βιολογικά υγρά και ιστούς διευκολύνει τη διάγνωση πολλών κλινικών προβλημάτων.

Το τμήμα αυτό πραγματοποιεί μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών (ρινικά, φάρυγγα, πτύελα, ούρα, υπεζωκοτική συλλογή, ουρήθρα, προστάτη, κολπικό, σπέρμα), κοπράνων, νυχιών και δερματικών αλλοιώσεων για κοινά μικρόβια (αερόβια – αναερόβια), μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια.

 • Ρινικού, Φαρυγγικού, Ωτικού επιχρίσματος
 • Oύρων
 • Κολπικού/Τραχηλικού επιχρίσματος για κοινώς παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια, για Μυκόπλασμα, για Ουρεάπλασμα, Χλαμύδια. Σπέρματος για κοινώς παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια, για Μυκόπλασμα, για Ουρεάπλασμα, Χλαμύδια
 • Ουρηθρικού εκκρίματος για κοινώς παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια, για Μυκόπλασμα , για Ουρεάπλασμα , Χλαμύδια
 • Tραύματος
 • Πτυέλων
 • Ξέσματος Νυχιών (χεριών-ποδιών) και από διάφορες δερματολογικές παθήσεις, για ανίχνευση διάφορων ειδών Μυκήτων
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
 • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
 • Mayer Κοπράνων (Ανίχνευση αίματος στα κόπρανα)
 • Παρασιτολογική κοπράνων