Υπηρεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ εργαστήριο από το 2011 // ISO 15189

Το μόνο εργαστήριο στην περιοχή με συνεχή πιστοποίηση των υψηλότερων ποιοτικών standards για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αιματολογία

Το Αιματολογικό Εργαστήριο διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό που επιτρέπει την διενέργεια τόσο των βασικών,αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων αιματολογικών και ελέγχου πηκτικότητας

Βιοχημεία

To τμήμα μας είναι εξοπλισμένο με αυτόματους αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να επιτύχουμε την πλήρη κάλυψη και των μεγαλύτερων απαιτήσεων, τόσο από πλευράς εύρους αναλύσεων, όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσμάτων.

Μικροβιολογία

Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη ή διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων πριν την κλινική εμφάνισή τους, καθώς και στην παρακολούθηση της θεραπείας.

Ανοσολογία

Στο ανοσολογικό τμήμα, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και την ανακάλυψη νέων ανοσοβιολογικών δεικτών, γίνονται εξετάσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα πιο αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού ή για συγκεκριμένη εξέταση