ΛΙΠΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Recent Post

1.Τι είναι τα λιπίδια;

Τα λιπίδια είναι αναγκαία δομικά συστατικά των κυττάρων αλλά χρησιμεύουν και ως αποθήκες ενέργειας σε πολλούς οργανισμούς.

2.Ποια είναι η σύσταση των λιπιδίων;

Τα λιπίδια που κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίματος βρίσκονται κυρίως σε 3 μορφές:

Α.Χυλομικρά

Β.Λιποπρωτείνες

Γ.Ελεύθερα λιπαρά οξέα

Τα χυλομικρά είναι μεγάλα σταγονίδια που αποτελούνται από ουδέτερο λίπος δηλαδή από τριγλυκερίδια και από μικρότερο ποσοστό από φωσφολιπίδια και ακόμα μικρότερο ποσοστό χοληστερόλης.

Λιποπρωτείνες είναι πολύ μικρότερα από τα χυλομικρά αλλά αποτελούνται από τα ίδια συστατικά σε διαφορετικές αναλογίες.Είναι χοληστερόλη,τριγλυκερίδια,φωσφολιπίδια και λευκωματίνες τα οποία παράγονται στο ήπαρ.

Ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι ενωμένα με μόρια λευκωματίνηςτου πλάσματος και όταν το άτομο είναι νηστικό και ασκείται αυξάνονται τα επίπεδα τους στο αίμα για ναδώσουν ενέργεια.

3.Τι είναι Δυσλιπιδαιμία και ποια τα συμπτώματα;

Είναι η υπερλιπιδαιμία δηλαδή αύξηση της ολικής,της LDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων καθώς και ελάττωση της HDL χοληστερόλης.Διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν είναι κληρονομική και σε δευτεροπαθή που οφείλεται σε κακές υγειονοδιαιτητικές συνθήκες.

Συμπτώματα δεν είναι άμεσα και θα εκδηλωθούν ως ισχαιμικά λόγω μειωμένης παροχής αίματος σε κάποιο όργανο.

4.Τι είναι η χοληστερόλη;Και από πού βρίσκει ο οργανισμος τη χοληστερόλη;

Η χοληστερόλη είναι εύπλαστ λιπώδης ουσία και τη συναντάμε στις ζωικές τροφές που καταναλώνουμε.Παράγεται κυρίως από το συκώτι.

5.ΤΙι είναι η καλή και τι η κακή χοληστερόλη;

Η LDL χοληστερόλη είναι η κακή γιατί εξάγει τη χοληστερόλη από το ήπαρ και τη μεταφέρει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στα κύτταρα.Τα ψηλά επίπεδα της LDL αποτελούν κίνδυνο για ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου.

Η HDL χοληστερόλη είναι η λεγόμενη καλή και είναι αυτή που απομακρύνει την περίσσεια της χοληστερόλης από τη κυκλοφορία του αίματος στο ήπαρ το οποίο στη συνέχεια την αποβάλλει.Ψηλά επίπεδα HDL είναι ευεργετικά για τον οργανισμό.

Share this post