Αιματολογία

Overview Service

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με αυτόματους αναλυτές, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά από το προσωπικό των κατασκευαστριών εταιρειών.

  • Γενική αίματος (Έλεγχος έμμορφων στοιχειων αιματος – Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος)
  • Έλεγχος –μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (Μεσογειακή, δρεπανοκυταρική αναιμία κτλ.)
  • Ομάδα και Rhesus αίματος
  • Έλεγχος αιμόστασης και διαταραχή πηκτικότητας
  • Χρόνος προθρομβίνης (INR)
  • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
  • Ινωδογόνο
  • Παράγοντες θρομβοφιλίας